Veilige SSL-verbinding
+31 (0) 495 – 63 30 36
Made in Germany

Privacyverklaring

Cookiecontrole

Op onze website worden verschillende cookies gebruikt: technisch noodzakelijk, verbindingen met externe diensten/media en die voor statistische webanalyses en marketing- of trackingdoeleinden. Deze worden in detail beschreven in de onderstaande informatie over gegevensbescherming. U kunt uw toestemming beheren via de volgende link:

Cookie-instellingen bewerken

 

Wij willen u hieronder informeren over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het gebruik van onze internetpagina's.

Verantwoordelijke persoon

Verantwoordelijk voor deze internetpagina's is 

Gharieni Group GmbH

Gutenbergstr. 40

47443 Moers

Wettelijk vertegenwoordigd door de algemeen directeur:

Sammy Gharieni 

Meer informatie over ons bedrijf en de personen die bevoegd zijn om het te vertegenwoordigen, vindt u in ons impressum.

 

Welke gegevens worden verwerkt?

Rechtsgrondslag van de gegevensverwerking

Om u onze website en de daarmee verbonden diensten te kunnen aanbieden, verwerken wij persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke principes:

 • Toestemming (artikel 6, lid 1, onder a) DSGVO)
 • voor de uitvoering van overeenkomsten (artikel 6, lid 1, onder b)) DSGVO
 • op basis van een belangenafweging (artikel 6, lid 1, onder f) DSGVO)
 • om een wettelijke verplichting na te komen (artikel 6, lid 1, onder c) DSGVO)

 

Wij verwijzen naar de relevante voorwaarden in verband met de betreffende verwerking, zodat u kunt aangeven op welke basis wij persoonsgegevens verwerken.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, heeft u het recht om deze toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst in te trekken.

Indien wij gegevens verwerken op basis van een belangenafweging, heeft u als betrokkene het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens, met inachtneming van het bepaalde in art. 21 DSGVO.

 

Toegangsgegevens

Wanneer u onze website bezoekt, worden persoonlijke gegevens verwerkt om de inhoud van de website op uw eindapparaat te kunnen weergeven.

Om de pagina's in uw browser te kunnen weergeven, moet het IP-adres van het door u gebruikte eindapparaat worden verwerkt. Aanvullende informatie over de browser van uw eindapparaat wordt ook verwerkt. 

Wij zijn op grond van de wet op de gegevensbescherming verplicht om ook de vertrouwelijkheid en integriteit van de met onze IT-systemen verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. 

Met het oog hierop en vanuit dit belang worden de volgende gegevens op basis van een belangenafweging geregistreerd:

 • IP-adres van de oproepende computer (maximaal 7 dagen)
 • Besturingssysteem van de oproepende computer
 • Browserversie van de aanroepende computer
 • Naam van het opgehaalde bestand
 • Datum en tijdstip van ophalen
 • overgedragen datavolume
 • Verwijzende URL

 

Het IP-adres wordt uiterlijk na 7 dagen verwijderd uit alle systemen die in verband met de werking van deze internetpagina's worden gebruikt. We kunnen dan geen persoonlijke referentie meer vaststellen op basis van de overige gegevens.

De gegevens worden ook gebruikt om fouten op de internetpagina's vast te stellen en te corrigeren.

 

Contactformulier

Wij bieden een contactformulier aan op onze website, waarmee u informatie over onze producten of diensten kunt aanvragen of contact met ons kunt opnemen. We hebben de gegevens die u nodig heeft om een aanvraag te beantwoorden gemarkeerd als verplichte velden. Informatie over andere gegevensvelden is vrijwillig. 

Wij hebben deze informatie nodig om uw aanvraag te kunnen verwerken, u correct te kunnen aanspreken en u een antwoord te kunnen sturen. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd voor specifieke onderzoeken met het oog op de uitvoering van een contract of het initiëren van een contract. Bij algemene vragen is de verwerking gebaseerd op een belangenafweging.

Aanvragen die via het contactformulier op onze website worden ontvangen, worden door ons elektronisch verwerkt om uw vraag te beantwoorden. In dit verband kunnen ook andere personen of afdelingen en eventueel derden kennis nemen van de inhoud van het door u verzonden formulier.

De overdracht van de formuliergegevens via het internet gebeurt via gecodeerde verbindingen.

 

Contact per e-mail 

Als u per e-mail contact met ons opneemt, hebben we uw persoonlijke gegevens nodig. Wij verzamelen, verwerken of gebruiken uw persoonlijke gegevens slechts voor zover en zolang wij deze nodig hebben om onze diensten aan u te kunnen leveren. Wij verwijderen uw persoonlijke gegevens nadat wij u onze dienst hebben verleend, tenzij wij wettelijk verplicht zijn uw persoonlijke gegevens voor een langere periode op te slaan. Let op onze speciale instructies als u zich per e-mail bij ons aanmeldt of ons informatie stuurt om een zakelijke relatie op te starten.

 

Gegevensverwerking ten behoeve van de toepassing

Wij bieden u de mogelijkheid om te solliciteren op openstaande vacatures op onze website. Geselecteerde medewerkers staan voor u klaar. U bent van harte welkom om hen uw aanvraagdocumenten te sturen. Wij zullen uw documenten beoordelen en u op de hoogte brengen van het resultaat van onze beoordeling. Als wij niet in uw voordeel beslissen als nieuwe werknemer, zullen wij uw persoonlijke gegevens blokkeren en na maximaal vijf maanden verwijderen.

 

Gegevensverwerking met het oog op het opstarten van een bedrijf

Als u contact met ons opneemt om een zakelijke transactie te initiëren (bijv. een beschrijving van de betreffende zaak, een specifieke vraag, het versturen van documenten), slaan we deze e-mail op in ons systeem. Hoe lang we uw e-mail en eventuele bijlagen mogen gebruiken, wordt bepaald door de respectievelijke eisen.

 

Nieuwsbriefabonnementen/reclame en marktonderzoek

U kunt zich ook inschrijven voor een e-mailnieuwsbrief op onze website. We gebruiken de zogenaamde Double-Opt-In procedure. Hier wordt eerst een bevestigingsmail naar het door u opgegeven e-mailadres gestuurd met een verzoek om bevestiging. Het abonnement wordt pas effectief als u op de activeringslink in de bevestigingsmail klikt. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het verzenden van de nieuwsbrief, die informatie of aanbiedingen kan bevatten. Naast de vrijwillige informatie in het betreffende formulier, verwerken wij alleen uw e-mailadres voor dit doel. Dit is echter ook absoluut noodzakelijk om u de nieuwsbrief te kunnen sturen.

U kunt de nieuwsbrief op elk gewenst moment opzeggen, bijvoorbeeld in uw gebruikersaccount. Als alternatief vindt u in elke e-mail in de nieuwsbrief een link om u uit te schrijven.

Om de populariteit van onze nieuwsbrieven te kunnen analyseren en te optimaliseren, loggen we in wanneer e-mails worden geopend en op links wordt geklikt. Deze gebruiksanalyse is gebaseerd op een belangenafweging. U kunt bezwaar maken tegen deze verwerking door u af te melden voor de nieuwsbrief.

We gebruiken rapidmail om onze nieuwsbrief te versturen. Uw gegevens worden daarom doorgegeven aan rapidmail GmbH. Daarbij is het rapidmail GmbH verboden om uw gegevens te gebruiken voor een ander doel dan het verzenden van de nieuwsbrief. rapidmail GmbH is niet toegestaan om uw gegevens door te geven of te verkopen. rapidmail is een Duitse, gecertificeerde softwareleverancier voor nieuwsbrieven die zorgvuldig is geselecteerd in overeenstemming met de eisen van de DSGVO en de BDSG.

 

Winkel / Registratie

Ook voor de werking van onze online shop en het bestellen van goederen en/of diensten worden persoonlijke gegevens verwerkt. Met betrekking tot de winkelfuncties wordt dit over het algemeen gedaan om contracten te initiëren of uit te voeren voor de aankoop of aankoop van onze goederen en dienstverleners. 

Met betrekking tot de weergave van geschikte producten in uw eindapparaat verwerken wij gegevens uit het gebruik van de onlineshop op basis van een belangenafweging.

Om het bestelproces af te ronden, dient u zich als dealer te registreren in ons winkelsysteem. De gegevens worden in een invoermasker ingevoerd, aan ons doorgegeven en opgeslagen. De volgende gegevens worden altijd verzameld:

 • Aanhef
 • Voornaam
 • Achternaam
 • e-mailadres
 • Wachtwoord
 • Straat en huisnummer
 • Telefoonnummer

 

De volgende gegevens moeten ook door de gebruiker worden verstrekt:

 • Bedrijfsnaam
 • Toevoeging aan de bedrijfsnaam
 • Verkoopbelasting ID
 • Belastingnummer
 • Scan van een handelsvergunning

 

Na een handmatige verificatie van de gegevens door Gharieni ontvangt u een registratie-e-mail naar het opgegeven e-mailadres, waarin wij een link voor authenticatie geven om er zeker van te zijn dat er geen misbruik wordt gemaakt van e-mailadressen. Na succesvolle authenticatie door het bevestigen van de link, kan de gebruiker zijn account openen en aankopen doen in onze online shop. De overdracht van de door u ingevoerde gegevens vindt plaats via een beveiligde https/ SSL-verbinding. Uw gegevens worden binnen 90 dagen na voltooiing van de verwerking verwijderd, tenzij een langere opslag noodzakelijk is om redenen van traceerbaarheid, klantenservice of wettelijke bewaartermijnen.

 

PayPal

Verder is er de mogelijkheid om het betalingsproces af te handelen met de online betaalservice PayPal. PayPal maakt het mogelijk om online betalingen aan derden te doen. De Europese werkmaatschappij van PayPal is PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg. Als u PayPal als betaalmethode kiest, worden uw gegevens die nodig zijn voor het betalingsproces automatisch doorgegeven aan PayPal. De volgende gegevens zijn regelmatig betrokken:

 • Naam
 • Adres
 • Bedrijf
 • e-mailadres
 • Telefoon en mobiel nummer
 • IP-adres

 

De gegevens die aan PayPal worden doorgegeven, kunnen door PayPal worden doorgegeven aan kredietinformatiebureaus. Het doel van deze overdracht is om de identiteit en de kredietwaardigheid te controleren. PayPal kan uw gegevens ook doorgeven aan derden als dit nodig is om aan contractuele verplichtingen te voldoen of als de gegevens in opdracht van een derde partij worden verwerkt. U kunt het privacybeleid van PayPal lezen op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full/.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder b), van de DSGVO, aangezien de verwerking van de gegevens noodzakelijk is voor de betaling met PayPal en dus voor de uitvoering van de overeenkomst.

 

Stripe

Wij maken gebruik van de betaalprovider Stripe op onze websites. De aanbieder van deze betaaldienst is Stripe Payments Europe, Ltd,1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin Ierland. Als u kiest voor betaling via Stripe, worden de door u ingevoerde betalingsgegevens naar Stripe doorgestuurd.

De gegevens die aan Stripe worden doorgegeven, kunnen door Stripe worden doorgegeven aan kredietinformatiebureaus. Het doel van deze verzending is om uw identiteit en kredietwaardigheid te controleren. Stripe kan uw gegevens ook doorgeven aan derden, voor zover dit noodzakelijk is voor de nakoming van contractuele verplichtingen of indien de gegevens in opdracht van een derde worden verwerkt. U kunt het privacybeleid van Stripe lezen op: https://stripe.com/en-de/privacy.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder b), van de DSGVO, aangezien de verwerking van de gegevens noodzakelijk is voor de betaling met Stripe en dus voor de uitvoering van de overeenkomst.

 

Cookies

Op onze internetpagina's worden cookies gebruikt. Cookies zijn kleine stukjes tekstinformatie die via uw browser op uw eindapparaat worden opgeslagen. De cookies zijn nodig om bepaalde functies van onze internetpagina's mogelijk te maken. 

Wij gebruiken beide sessiecookies, die door uw browser direct na afloop van uw bezoek aan onze website automatisch worden verwijderd.

Wij gebruiken de volgende technisch noodzakelijke cookies op onze site:

Naam, type, opslagperiode, doel 

 • _csrf_token-1, sessie, geen opslagduur, CSFR-token
 • valuta, sessie, geen opslagperiode, valutawissel
 • sessie-1, sessie, geen opslagduur, sessie
 • cookieVoorkeuren, persistent, 6 maanden, cookie-instellingen
 • nocache, Sessie, geen opslagduur, Aangepaste caching

 

Shopware kan extra cookies nodig hebben om "alle cookies te accepteren", "alle cookies te weigeren", "geselecteerde winkel" en "individuele prijzen". Alle bovenstaande cookies zijn verplicht voor de werking van onze website. Het gebruik van cookies die niet absoluut noodzakelijk zijn, is alleen mogelijk met uw toestemming. In deze gevallen zal een bijbehorend toestemmingsformulier op de website worden weergegeven.

Wij gebruiken de volgende cookies op onze website op basis van uw toestemming:

Naam, type, opslagperiode, doel:

 • x-ua-device, sessie, geen opslagduur, eindapparaatherkenning
 • _ga, _gat, _git, volhardend, 2 jaar, tracking en analyse via Google Analy-tics 
 • Partnerprogramma's en comfortfuncties zoals kladblok, deze zijn momenttan gedeactiveerd  

 

U heeft de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te voorkomen door de juiste instellingen in uw browser te maken. Wij willen er echter op wijzen dat het gebruik van onze internetpagina's dan wellicht slechts in beperkte mate mogelijk is. Er worden geen programma's of andere toepassingen op uw computer geïnstalleerd of gestart door middel van cookies.

Het gebruik van cookies is gebaseerd op een belangenafweging. Onze interesse gaat uit naar een gebruiksvriendelijk bezoek aan onze internetpagina's. 

 

Sweepstakes en soortgelijke activiteiten

Van tijd tot tijd kunt u de mogelijkheid krijgen om deel te nemen aan wedstrijden en soortgelijke promoties op onze website. In het kader van deze campagnes kunnen ook persoonsgegevens (e-mailadres, naam, adres en alle andere gegevens die nodig zijn voor de campagne) worden verzameld en opgeslagen voor de verwerking van de campagne. De persoonlijke gegevens die u ons in het kader van een dergelijke campagne verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van de campagne (in het geval van een wedstrijd, bijvoorbeeld voor het bepalen van de prijs, het bekendmaken van de prijs en het verzenden van de prijs). Na afloop van de promotie worden de gegevens van de deelnemers verwijderd.

 

Externe links

Wij linken websites van andere aanbieders (derden) die niet aan ons gelieerd zijn. Als u op deze links of pictogrammen klikt, hebben wij geen invloed meer op welke gegevens door deze aanbieders worden verzameld en gebruikt. Meer gedetailleerde informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens is te vinden in het privacybeleid van de betreffende aanbieder. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor het verzamelen en verwerken van gegevens door derden. Voor zover technisch mogelijk zullen wij u er echter duidelijk op wijzen dat u een beroep doet op een derde partij. Als dit niet al duidelijk in de tekst staat, geven wij de link naar de pagina van een derde aanbieder met de verwijzing "externe link" of het betreffende aanbiederspictogram.

 

Facebook-knop

Op onze website gebruiken we de Facebook-knop van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt beheerd door Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). U kunt de Facebook-knop herkennen aan het Facebook-logo of de "Like Button" ("Vind ik leuk"). Als u als lid bij Facebook bent ingelogd, zal Facebook deze informatie koppelen aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount. Wanneer u de Facebook-knop gebruikt (bijv. klikken op de knop, een commentaar geven), wordt de betreffende informatie rechtstreeks van uw browser naar Facebook verzonden en ook aan uw Facebook-gebruikersaccount toegewezen en daar opgeslagen. Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook en over uw rechten en mogelijkheden om uw privacy in dit verband te beschermen, vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/update.

 

Twitterknop

Wij gebruiken een Twitter-button op onze website, een sociaal netwerk dat wordt beheerd door Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. U kunt de Twitter-button herkennen aan het bijbehorende logo, indien van toepassing met belettering. Twitter ontvangt de informatie dat u onze website heeft bezocht met uw IP-adres. Wanneer u de knop gebruikt, stuurt uw browser de betreffende informatie ook rechtstreeks naar Twitter. Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Twitter en over uw rechten en mogelijkheden om uw privacy in dit verband te beschermen vindt u in de informatie over gegevensbescherming https://twitter.com/en/privacy#update.

 

Instagramknop

We gebruiken een Instagram-knop op onze website, een sociaal netwerk dat wordt beheerd door Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA. U kunt de Instagram-knop herkennen aan het bijbehorende logo en belettering. Dit vertelt Instagram dat u uw IP-adres heeft gebruikt om onze website te bezoeken. Wanneer u de knop gebruikt, verzendt uw browser ook direct informatie naar Instagram. Voor meer informatie over de verzameling en het gebruik van deze informatie door Instagram en over uw rechten en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar ons privacybeleid https://help.instagram.com/155833707900388.

 

Pinterestknop

We gebruiken een Pinterest-knop op onze website, een sociaal netwerk dat wordt beheerd door Pinterest Inc, 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103-490, USA. De Pinterest-knop is te herkennen aan het logo en de belettering. Pinterest wordt er dus op gewezen dat u onze website heeft bezocht met behulp van uw IP-adres. Wanneer u de knop gebruikt, stuurt uw browser ook rechtstreeks informatie naar Pinterest. Voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Pinterest en over uw rechten en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar het Privacybeleid https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

 

YouTube-knop

We gebruiken een YouTube-knop op onze website, een sociaal netwerk dat wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. U kunt de YouTube-knop herkennen aan het bijbehorende logo en de belettering. Youtube ontvangt de informatie dat u onze website heeft bezocht met uw IP-adres. Wanneer u de knop gebruikt, verstuurt uw browser direct meer informatie naar Youtube. Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door YouTube en over uw rechten en mogelijkheden om uw privacy te beschermen vindt u in het privacybeleid https://support.google.com/youtube/topic/2803240?hl=en&ref_topic=6151248.

 

 Doelstellingen van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken de bovengenoemde gegevens voor de werking van onze website en voor het nakomen van contractuele verplichtingen tegenover onze klanten of voor de bescherming van onze legitieme belangen.

In het geval van vragen van u buiten een actieve klantrelatie, verwerken wij de gegevens voor verkoop- en reclamedoeleinden. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor reclamedoeleinden.

 

Vrijwillige informatie

Indien u ons vrijwillig gegevens verstrekt, bijvoorbeeld in formulieren, en deze gegevens niet nodig zijn voor het nakomen van onze contractuele verplichtingen, verwerken wij deze gegevens in de gerechtvaardigde veronderstelling dat de verwerking en het gebruik van deze gegevens in uw belang is.

 

Ontvanger / doorgifte van gegevens

Gegevens die u aan ons verstrekt, worden niet aan derden doorgegeven. In het bijzonder zullen uw gegevens niet worden doorgegeven aan derden voor hun reclamedoeleinden.

Wij kunnen echter wel gebruik maken van dienstverleners voor de werking van deze website of voor andere producten of diensten van ons. In dergelijke gevallen kan het gebeuren dat een dienstverlener zich bewust wordt van persoonlijke gegevens. Wij selecteren onze dienstverleners zorgvuldig - vooral met het oog op gegevensbescherming en gegevensbeveiliging - en nemen alle maatregelen die volgens de wet op de gegevensbescherming vereist zijn voor de toegestane gegevensverwerking.

 

Gegevensverwerking buiten de Europese Unie

Voor zover er buiten de Europese Unie persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u dit uit de voorgaande toelichtingen opmaken.

 

Gegevensbeschermingsfunctionaris

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

U kunt als volgt contact met hem opnemen:

Kompass Data Protection GmbH

Jan Besold

Fischenicher Str. 10

50354 Hürth

datenschutz@gharieni.com

Tel. 02841 - 8 83 00 0

 

Uw rechten als betrokkene

U heeft recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen voor informatie. 

In het geval van een verzoek om informatie dat niet schriftelijk wordt gedaan, vragen wij uw begrip voor het feit dat wij van u kunnen verlangen dat u het bewijs levert dat u de persoon bent die u beweert te zijn. 

Bovendien hebt u het recht op correctie of verwijdering of op beperking van de verwerking, voor zover u daartoe wettelijk gerechtigd bent.

Tot slot heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking in het kader van de wettelijke bepalingen.

U heeft ook recht op de overdraagbaarheid van gegevens in het kader van de regelgeving inzake gegevensbescherming.

 

Verwijdering van gegevens

In principe verwijderen we persoonlijke gegevens wanneer er geen noodzaak is voor verdere opslag. Een vereiste kan met name bestaan als de gegevens nog steeds nodig zijn om de contractuele diensten te vervullen, om de garantie te controleren en toe te kennen of af te weren en, indien van toepassing, om garantieclaims in te dienen. In het geval van wettelijke opslagverplichtingen wordt schrapping pas overwogen na het verstrijken van de respectieve opslagverplichting.

 

Recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit

U heeft het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van persoonsgegevens door ons bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. Bijvoorbeeld:

Staatscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie Noordrijn-Westfalen

Kavalleriestr. 2-4

40213 Düsseldorf

Telefoon: 0211/38424-0

fax: 0211/38424-10

e-mail: poststelle@ldi.nrw.de

 

Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij zullen deze privacyverklaring herzien wanneer er wijzigingen worden aangebracht aan deze website of andere zaken die dat vereisen. U vindt altijd de actuele versie op deze website

 

Status: 30.06.2020

Schrijf u in voor onze niewsbrief:
Volg ons: